Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Steenstrup, Morten (1 - 6 av 6)

 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 03.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

  "Av media fremgår det at veimyndighetene i Trondheim vil ta et nytt skritt inn i "Storebror ser deg"-samfunnet ved å unnlate å sette opp skilt i forbindelse med nye kameraer for elektronisk TV-overvåking av trafikken, men istedet bare sette opp varsel ved kommunegrensen. Vil justisministeren øyeblikkelig gripe inn mot dette uakseptable angrepet på personvernet og brudd på forutsetningene for ordningen med TV- overvåkingen?"
 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 29.03.1989 av sosialminister Tove Strand

  "Trygdekontorenes fylkeslag i Vestfold har søkt om å få igangsette et prøveprosjekt som går ut på aktivt å bruke sykepenger til å kjøpe opera- sjoner fra private og offentlige klinikker uten ventetid. Det er forutsatt at det i offentlige sykehus skal være kjøp av overtid for legene som i dag ikke blir benyttet fordi ingen har råd til å betale legene. Et slikt prosjekt vil kunne spare staten for millionbeløp i sykepengeutbetalinger. Vil sosialministeren gi klarsignal for prøveprosjektet?"
 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 07.12.1988 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "I et foredrag 25. oktober 1988 hevdet statsminister Gro Harlem Brundtland at renten ikke hadde øket med 2-3 prosent i hennes regjeringstid. Statistikk viser at renten er øket med 2,5 prosent fra 1. kvartal 1986 til 3. kvartal 1988 for langsiktige utlån i bankene. Hvorfor vil ikke statsministeren vedstå seg resultatene av sin egen politikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.11.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Obligasjonsfond - eller såkalte høyrentefond - er etablert i Norge for å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å spare ved at de kan oppnå høyere rente i slike fond enn om de hver for seg hadde satt pengene direkte i banken. Likevel beskattes denne sparemåten hardere enn om folk setter pengene direkte i banken. Dette skyldes urimelig dobbeltbeskatning. Når vil finansministeren fremme forslag for Stotinget om å fjerne denne forskjellsbehandlingen?"
 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 20.10.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Kapasiteten til det nyopprettede Foretaksregisteret i Brønnøysund er fullstendig sprengt. Dette fører til at næringsdrivende må vente 3 - 4 måneder på å få registrert selskaper eller endringer i disse. Dette skaper meget store problemer for næringslivet. Hva vil statsråden gjøre umiddelbart for å få fortgang i arbeidet med å avvikle køene?"
 • Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 23.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "I pressen er det de siste dager reist spørsmål om politiet har brutt norsk lov ved å benytte seg av avlytting i etterforskningen i en sak hvor det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Kan justisministeren, av hensyn til rettssikkerheten, avklare om politiet har benyttet seg av en eller annen form for ulovlig avlytting i denne saken?"