Spørretimespørsmål fra Morten Steenstrup (H) til sosialministeren


Besvart: 29.03.1989 av sosialminister Tove Strand

Morten Steenstrup (H)

Spørsmål

Morten Steenstrup (H): "Trygdekontorenes fylkeslag i Vestfold har søkt om å få igangsette et prøveprosjekt som går ut på aktivt å bruke sykepenger til å kjøpe opera- sjoner fra private og offentlige klinikker uten ventetid. Det er forutsatt at det i offentlige sykehus skal være kjøp av overtid for legene som i dag ikke blir benyttet fordi ingen har råd til å betale legene. Et slikt prosjekt vil kunne spare staten for millionbeløp i sykepengeutbetalinger.

Vil sosialministeren gi klarsignal for prøveprosjektet?"