Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 1 av 1)

  • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

    Spørretimespørsmål

    Datert: 24.11.2022

    Besvart: 30.11.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

    I Norsk Læringsakademi Høgskolens verdidokument heter det at "[e]kteskapet mellom mann og kvinne er [...] forstått som bærende norm i samlivsetikken". NLA utdanner lærere, som forplikter seg til blant annet å følge opplæringsloven, der det heter: "Alle former for diskriminering skal motarbeides. Skolen skal ha nulltoleranse mot diskriminering." Jeg kan ikke se at NLAs verdier er forenlige med dette. Det planlegges 315 millioner kroner i statstilskudd til NLA i 2023. Vil statsråden be NLA endre verdidokumentet sitt eller vurdere statsstøtten?