Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.12.2023

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor studieavgift for studenter utenfor EU/EØS og Sveits, som ikke er nevnt i Hurdalsplattformen, er implementert før nasjonalt studentombud for fagskolestudenter, som er nevnt som en satsing i Hurdalsplattformen?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2023

  Besvart: 06.12.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Stavanger Aftenblad og Adresseavisen har skrevet om utfordringene som henholdsvis Universitet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet opplever som følge av studieavgiften på tredjelandsstudenter. Dekan Øystein Lund Bø ved UiS anslår en halvering av masterstudentene i ingeniørfag og resultatet kan bli at flere av ingeniørprogrammene må kuttes eller sammenslås. Er statsråden tilfreds med konsekvensene av den nye studieavgiften, gitt dette bakteppet, og mener statsråden at det er i tråd med det fremtidige kompetansebehovet at ingeniørprogrammene kan måtte kuttes på UiS?
 • Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2023

  Besvart: 08.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Om hvor lenge regjeringen skal innta en vente-og-se-holdning til den grønne og digitale omstillingen, med henvisning til manglende rekruttering til realfag og manglende satsing og investering i kunnskap, kompetanse, innovasjon og forskning
 • Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2023

  Besvart: 08.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Om statsråden kan fortelle hvordan politisk ledelse var involvert i avgjørelsen om gjenoppnevning av lederen for Felles klagenemnd, og om Kunnskapsdepartementet vil imøtekomme VGs anmodning om innsyn i alle interne dokumenter i forbindelse med gjenoppnevningen og tilsvarende provokasjoner fra advokatfirma Stray Vyrje i forbindelse med fuskesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett 17. november 2023
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2023

  Besvart: 08.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Om statsråden meiner det er fornuftig bruk av knappe ressursar i forskings- og utdanningssektoren og i tråd med regjeringa sin Tillitsreform at regjeringa grip inn og pålegg Universitetet i Oslo å sortere ut 100 000 av 1,4 millionar insekt i insektsamlinga på Tøyen for å flytte desse fysisk 34 kilometer og ein halvtime i bil til Ås i Akershus