Spørretimespørsmål fra Jørgen Kosmo (A) til justisministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Jørgen Kosmo (A)

Spørsmål

Jørgen Kosmo (A): "Selv etter at fristen for søknad om godkjenning forlengst er over- skredet, driver fremdeles en rekke vaktselskaper uten godkjenning. Mange har unnlatt å søke om godkjenning for å spare grunngebyr og bekoste opplæring av sine ansatte i henhold til "lov om vaktvirksomhet".

Hva akter justisministeren å gjøre for å skape ryddighet i en bransje som har til hovedmål sikkerhet og vern av verdier, og vil f.eks. statsråden bidra til å få et sentralt register for godkjente virksomheter?"


Les hele debatten