Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Over de 12 grensestasjonene i Østfold kommer det inn til Norge ca 6 millioner mennesker pr. år. I de 40 år siden den nordiske passunion ble etablert har forholdene endret seg sterkt også med ulovlig innvandring og smugling.

Synes justisministeren grensekontrollen er god nok på riksgrensen i Østfold, og når kan det forventes svar på henvendelsen med forslag til tiltak som ble sendt for ca 1 år siden fra Halden politikammer?"


Les hele debatten