Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til miljøvernministeren

Datert: 30.04.1990
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 09.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Norske mottaksplasser for spesialavfall er overfylte, ja nærmast sprengte.

Kva vil Miljøverndepartementet no gjera for å auka kapasiteten for mottak av miljøfarleg avfall?"


Les hele debatten