Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "Vil statsråden ta noe initiativ til å øke ferietillegget fra 9,5% til 10,2% for arbeidsledige slik at satsen blir den samme som i ferieloven?"


Les hele debatten