Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 11.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Det har i fleire år vore innsamla midlar til symjebasseng på Radium- hospitalet. Siste år vart det bestemt at resterande pengar skulle løyvast direkte. Til no har ingen ting hendt.

Vil sosialministeren syte for at midlane no vert løyvde, så det kan gjerast fortgang for å få bygt dette viktige bassenget?"


Les hele debatten