Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til olje- og energiministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 16.05.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Statoil går nå inn for å skrinlegge videre arbeid med gassrørledning (Fjellpipe) over land fra Kårstø i Rogaland via Østlandet til Kornsjø.

Er statsråden enig i at Fjellpipe-utredningen helst bør videreføres?"


Les hele debatten