Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "I det siste er det kommet fram sterke reaksjoner mot at Forsvaret bruker anbud i svært liten utstrekning ved kjøp.

Hva vil departementet gjøre for at Forsvaret skal forandre denne praksis og gå over til å bruke anbud i langt større grad?"


Les hele debatten