Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til landbruksministeren

Datert: 10.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Rapporten fra Statskonsult nr. 4-1990 om effektiviteten i landbrukets omsetningsledd viser at produktivitetsutviklingen i meierisektoren har vært null de siste 15 årene, og at det er dårlig kapitalutnyttelse i slakteriene på grunn av overkapasitet.

Vil statsråden endre mål og virkemidler slik at overkapasiteten blir redusert og produktprisene for forbrukerne blir lavere, uten at dette går ut over råvareprodusentenes inntekter?"


Les hele debatten