Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Datert: 10.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "NSB har gjort framlegg om å sløyfa betjeninga ved Vaksdal stasjon. Etter at kommunen har protestert, ber NSB om at kommunen betaler for at stasjonen skal vera betjent.

Meiner statsråden at kommunane no skal dekka utgiftene til betjening ved NSB sine stasjonar?"


Les hele debatten