Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 11.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Endringene av flyrutene fra og med 7. mai 1990 er presentert som en sterk forbedring for brukerne. Imidlertid viser det seg at det representerer en forringelse av tilbudet for deler av distrikts-Norge. Det er dårlig ko- ordinering av rutene mellom stam- og kortbanenettet, og i Finnmark har bortfall og endringer av ruter ført til at post for visse områder blir et døgn forsinka.

Vil Samferdselsdepartementet ta initiativ for å få rettet opp dette?"


Les hele debatten