Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Det har tidligere blitt antydet at stortingsmeldingen om gjennom- føring av HVPU-reformen og organisering av spesialundervisningen skulle behandles parallelt i Stortinget, fordi disse sakene henger så nøye sammen. Meldingen om HVPU-reformen har kommet til Stortinget.

Hvorfor har stortingsmeldingen om organisering av spesialundervisningen blitt utsatt?"


Les hele debatten