Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): "Det er behov for kvalifisert arbeidskraft for skogsdrift i bratt terreng.

Vil statsråden sørge for at opplæringstilbudet som er utviklet i Selbu får samme vilkår som en landslinje?"


Les hele debatten