Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Nervei i Gamvik kommune, Finnmark, har ikkje vegsamband og ikkje skulehus. 9 born i skulepliktig alder vert sende på internatskule frå første klasse av. Foreldra ønskjer eigen skule og meiner at departementet har eit ansvar i denne saka, mellom anna av di fleire av intensjonane i Mønster- planen ikkje vert oppfylte, i og med at borna vert sende til internatskule.

Kva kan departemenet gjere for å løyse denne saka?"


Les hele debatten