Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Det regionale høyskolestyret i Oslo og Akershus har vedtatt en plan for fremtidig organisering av høyskolene i regionen.

Hvordan vurderer statsråden denne planen?"


Les hele debatten