Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 08.05.1990
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 16.05.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Ifølge Agderposten 7. mai 1990 blir det bare i Aust-Agder hvert år produsert ca 2 000 tonn giftavfall. Bare en liten del av dette leveres på godkjente mottaksanlegg. 1 400 tonn farlig avfall bare "forsvinner", angive- lig fordi det koster for mye å levere avfallet på lovbestemt måte.

Hva kan departementet gjøre for å motivere for miljøriktig adferd også på dette området?"


Les hele debatten