Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ordninga med likviditetslån til den helårsdrevne fiskeflåten blei satt i verk for de deler av blant annet kystflåten som har hatt svikt i lønnsom- heten i 1988 og 1989. Flere fartøygrupper har imidlertid problemer med å oppnå slike lån.

Hvilket nivå må det enkelte fartøys likviditetsproblem være på for at et fartøy skal komme inn under ordninga?"


Les hele debatten