Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til fiskeriministeren

Datert: 09.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Ordningen med likviditetstilskott til fiskeflåten ble innført for å redusere gjeldsbelastningen for fiskere som er rammet av ressurssvikt med videre. Skattemyndighetene har nå beregnet inntektsskatt av tilskottet. Dette er åpenbart i strid med tankene som ligger til grunn for ordningen.

Hva vil fiskeriministeren gjøre for å rette opp denne åpenbart feil- aktige skattleggingen?"


Les hele debatten