Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til handelsministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Norsk Data har med styresmaktene si godkjenning i 1983 og 1984 selt datamaskiner til det største og viktigaste atomvåpenanlegget i India. Dette er eit brot mot intensjonen i internasjonale avtaler for å hindre spreiing av atomvåpen.

Kva vil handelsministeren gjere med denne saka?"


Les hele debatten