Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kommunalministeren

Datert: 16.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Ensliges Landsforbund viser til at andelseiere i små leiligheter i mange tilfeller betaler betydelig mer pr. kvadratmeter i innskudd og husleie enn andelseiere i leiligheter som er mer enn dobbelt så store. Det vises i den forbindelse til Innst. S. nr. 297 for 1988-89 side 40, hvor kommunal- og miljøvernkomiteen uttaler seg om fordeling av felleskostnader.

Vil kommunalministeren se nærmere på disse forhold?"


Les hele debatten