Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 14.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Føreskriftene om medisinsk nødmeldeteneste er ute til høyring. Proposisjonen og innstillinga frå sosialkomiteen drøfta ikkje spørsmålet om eksisterande vaktsentralar. Likevel ser det ut som desse skal leggjast ned.

Vil sosialministeren verke til at føreskriftene gjev rom for at vakt- sentralar som fungerer godt kan halde fram?"


Les hele debatten