Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 16.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Legefordelingsutvalget har nylig avgitt en rapport som viser at lege- mangelen er stor i enkelte distrikt. I Finnmark er 60% av stillinger som legespesialister ledige, på landsbasis står hele 250 av disse stillingene ledige.

Hva vil sosialministeren gjøre for å bedre dekningen av lege- spesialister i distrikta?"


Les hele debatten