Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til sosialministeren

Datert: 18.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Det har framkommet alvorlig kritikk av helseforholdene i norske fengsler. Ordninga med 2 på hver celle i en del fengselsavdelinger medfører svært dårlige hygieniske forhold.

Vil sosialministeren sørge for at det stilles helsemessige minstekrav for at dublering kan gjennomføres?"


Les hele debatten