Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 16.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Ifølge en pressemelding har departementet fattet beslutning om adgangsbegrensning ved universitetene. Ved siden av å undergrave retten til utdanning, bidrar dette også til å øke arbeidsledigheten blant ungdom.

Har statsråden tatt hensyn til slike forhold ved fastsettelsen av adgangsbegrensningene?"


Les hele debatten