Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "I runskskriv F 50/90 skriver departementet når det gjelder grunnkurs elektro at "de fylker som ønsker å ta den nye fagplanen i bruk, og som ennå ikke har skaffet seg nødvendig undervisningsutstyr og ser seg i stand til å forskuttere statens andel, vil kunne søke om tilsagn om statstilskudd for 1991."

Ser ikke statsråden den ulikhet og urettferdighet som vil oppstå mellom "rike" og "fattige" fylker?"


Les hele debatten