Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til miljøvernministeren

Datert: 08.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "Vil departementet, på bakgrunn av den utredning om forbudet mot driv- garnsfiske etter laks, som nå er lagt fram av Norges Fiskarlag, vurdere å ta denne saken opp til ny vurdering og eventuell opphevelse av forbudet?"


Les hele debatten