Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til miljøvernministeren

Datert: 16.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Miljøverndepartementet la for et år siden frem forslag til retnings- linjer for støygrenser rundt skytebaner som var uakseptable for Forsvaret og for Det frivillige skyttervesen.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å komme frem til retningslinjer for støygrenser, og vil miljøvernministeren i denne forbindelse skille mellom eksisterende og nye skytebaner?"


Les hele debatten