Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunalministeren

Datert: 21.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Eldrehybler på Lambertseter i Oslo har hatt en prisøkning på 30-40%. Beboerne har nå gått til husleieboikott på grunn av sterk prisøkning som mange ikke klarer å betale.

Hva mener kommunalministeren kan gjøres for å sikre pensjonister og andre mot så kraftig økning i boutgiftene?"


Les hele debatten