Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Askerklinikkens søknad om etablering av et privat sykehus med 40 senger ble avslått av den forrige regjering. Dette avslag ble av Asker- klinikken anket til Kongen i statsråd, men denne anke er ikke behandlet.

Vil sosialministeren sørge for en rask og korrekt behandling av anken i henhold til norsk lov, samt basere behandlingen på de korrekte opplys- ninger om søknadens reelle innhold?"


Les hele debatten