Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til næringsministeren

Datert: 25.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av næringsminister Petter Thomassen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Omtrent hver femte industritilsatte i Norge er sysselsatt i nærings- middelindustrien.

Hvilke negative konsekvenser vil et åpnere marked få for produksjon og sysselsetting i denne industrien?"


Les hele debatten