Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til forsvarsministeren

Datert: 12.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Forsvarsdepartementet og Miljøverndepartementet har bevilget 850 000 kroner til Fylkesmannen i Troms for å klarlegge miljøkonsekvensene ved Forsvarets etableringer, utbygginger og øvingsvirksomhet i nordre Nordland og Troms.

Hva er status for dette arbeidet nå?"


Les hele debatten