Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 25.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "I dag blir det gitt statsstøtte til kabeldrift av skog i util- gjengelige lier, hvor en stor del av vår "urskog" ligger.

Mener landbruksministeren at disse tilskudd er i samsvar med en bære- kraftig utvikling?"


Les hele debatten