Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 23.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Averøy-tunnelen har vært til behandling i departementet siden 4. november 1988. I løpet av denne tiden har Vegdirektoratet innført nye normkrav til tunneler. Blir disse gjort gjeldende for Averøy-tunnelen, betyr det omlag 100 mill. kroner i fordyrelse og at prosjektet stoppes.

Mener statsråden det er rimelig at nye krav med betydelige distrikts- messige konsekvenser gjøres gjeldende for prosjekter som allerede har ventet lenge på behandling?"


Les hele debatten