Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Nord-norsk pensjonistskole, Sømna, Nordland, har søkt om godkjenning som folkehøgskolepreget tiltak fra 1. januar 1991 i likhet med den god- kjenning Norsk Pensjonistskole, Vestfold, har.

Er statsråden villig til å gi det samme tilbudet til pensjonistene i Nord-Norge?"


Les hele debatten