Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Departementet har varslet en stortingsproposisjon om ny eierstruktur for Statens skole for sikkerhetsopplæring. En departemental arbeidsgruppe har lagt fram en samordnet plan for de fylkeskommunale sikkerhetssentrene og vurdert de statlige i denne sammenheng.

Vil statsråden vurdere arbeidsgruppens forslag før det tas standpunkt til eierform for et enkelt sikkerhetssenter?"


Les hele debatten