Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til justisministeren

Datert: 25.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Tilfellet Ole Chr. Bach har avslørt brist i utøvelsen av likhet-for- loven prinsippet blant annet ved at enkelte lovbrytere kan kjøpe seg lettere og bedre soningsforhold.

Hva vil justisministeren gjøre for å forhindre slik urettferdighet?"


Les hele debatten