Spørretimespørsmål fra Mary Kvidal (A) til miljøvernministeren

Datert: 23.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Mary Kvidal (A)

Spørsmål

Mary Kvidal (A): "Ledelsen ved det nasjonale instituttet, Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), har foreslått å avvikle instituttets virksomhet ved NIBR - Midt-Norge i Trondheim.

Mener statsråden at en nedlegging av NIBR - Midt-Norge, og dermed økt konsentrasjon av nasjonale forskningsmidler til Oslo, er i tråd med departe- mentets målsettinger?"


Les hele debatten