Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til handelsministeren

Datert: 25.05.1990
Besvart på vegne av: Handelsministeren
Besvart: 30.05.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "§ 8 i lov om norsk internasjonalt skipsregister gir adgang til - ved tariffavtale - å fravike blant annet § 13 i sjømannsloven om forbud mot oppsigelse på grunn av graviditet. Likestillingsombudet mener dette strider mot likestillingsloven.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne diskrimineringsloven?"


Les hele debatten