Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til sosialministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Behovet for rehabilitering av trafikkskadde, spesielt hodeskade, er stort. Vensmoen sentralinstitusjon for HVPU, Nordland har utarbeidet planer for drift av rehabiliteringssenter, og har søkt departementet om økonomisk støtte i en overgangsperiode på 3 år, inntil Nordland fylke overtar driften.

Det bør være muligheter for statlig økonomisk støtte til dette meget gode prosjektet?"


Les hele debatten