Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til olje- og energiministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): "Gjennom enøk/miljøpakkeprogrammet EMIL er det avsatt midler til enøk- tiltak i noen av områdene i Norge hvor miljøbelastningene er størst.

Hvordan stiller statsråden seg til at ordningen nå er vesentlig svekket, ved at direkte støtte til gjennomføring av enøk-tiltak hos slutt- brukere er tatt bort?"


Les hele debatten