Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 30.05.1990
Besvart: 06.06.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Salget av prestegardane har så smått kome i gang.

På kva slags måte vert salga gjennomførde, og blir dei som gjev inn tilbod som er grunna i bruksverdi utestengde frå kjøp, dersom det kjem inn høgare pristilbod?"

Se St.meld. nr. 64 (1984-85), innst. S. nr. 222 (1984-85)


Les hele debatten