Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 28.05.1990
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 06.06.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "En meteorologisk rapport om vindforholdene ved Værøy flyplass er holdt unna offentlighet. Sammen med de advarsler som Widerøe har gitt, debatten om hva som skjedde da flyplassen ble lokalisert og kritikken mot Luftfartsver- ket for ikke å reagere, hverken etter nestenulykka i januar eller å stenge flyplassen etter ulykka i påska, har stilt Luftfartsverket i et uheldig lys.

Vil Samferdselsdepartementet sette i verk en gransking av Luftfarts- verkets behandling av Værøy flyplass?"


Les hele debatten