Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til samferdselsministeren

Datert: 31.05.1990
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 06.06.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Forutsetningen i NVVP om E18 i Vestfold kan ikke oppfylles, da opp- startingen er 1 år forsinket. Fylkestinget har i 1988 og i 1989 vedtatt kombinasjonsløsningen. Stortinget har vedtatt det samme i desember 1989 og mener at det ikke er grunnlag for ny vurdering av trasevalg.

Hva er grunnlaget for at klare politiske og demokratiske vedtak ikke blir fulgt opp, hva koster utsettelsen og når regner statsråden med at hovedplanvedtaket kan gjøres?"


Les hele debatten