Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "Norges Bondekvinnelag viser til at gardbrukarar som søkjer plass for barna sine i barnehagar, opplever at opptaksutvala begrunnar avslag med at eit årsverk i landbruket ikkje kan sidestillast med heildagsarbeid utanfor heimen.

Er familie- og forbrukarministeren samd i ei slik forståing, og vil statsråden bidra til at bønder får høve til barnehageplass på linje med andre?"


Les hele debatten