Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.05.1990
Fremsatt av: Ulf Guttormsen (A)
Besvart: 06.06.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "I Budsjett-innst. S. nr. 2 for 1989-90, angående tilskudd til leir- skoler, heter det: "Komiteen ber departementet om å klargjøre om det er en beregningsfeil for eventuelt å komme tilbake til Stortinget med forslag om tilleggsbevilgning senest ved fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett."

Hvor står saken?" (Tatt opp av Ulf Guttormsen)


Les hele debatten