Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Hvor langt er arbeidet med ny struktur i utdanningen for de jente- dominerte omsorgsyrkene kommet, og kan utdanningsministeren si hva den nye strukturen vil bety for hjelpepleierutdannelsen?"


Les hele debatten