Spørretimespørsmål fra Thomas Bartholdsen (H) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Thomas Bartholdsen (H)

Spørsmål

Thomas Bartholdsen (H): "Det har forekommet tilfeller der ansatte i skoleverket har begått seksuelle overgrep mot barn.

Kan et skolestyre gi avskjed til personale som har begått slik over- grep, og er statsråden enig i at dette skal vurderes uavhengig av om det reises straffesak og det eventuelle utfall av denne?"


Les hele debatten