Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I kjølvannet av Bach-saka har fengselsstyret vedtatt å slutte og bruke Elevator hybelhus til § 12-soning. Dette skjer til tross for at Justis- departementet hevder det er mangel på den type soningsplasser hybelhusene kan gi.

Hva vil justisministeren gjøre for at Elevator fortsatt kan benyttes til § 12-soning for grupper av innsatte som trenger denne form for rehabilitering?"


Les hele debatten